U-värdet mäter glasets isoleringsförmåga. Ju lägre U-värde desto bättre. Det betyder att fönstret släpper igenom mindre energi. Ett högt U-värde innebär att huset läcker värme. Så mycket som en tredjedel av uppvärmningskostnaderna kan faktiskt försvinna genom dåligt isolerade fönster, enligt Energimyndigheten.