U-värdet anger den mängd energi eller värme som lämnar produkten, från den varma till den kalla sidan. Man kan säga att det är fönstrets eller dörrens isoleringsvärde. Ju lägre U-värde, desto mindre energi eller värme lämnar produkten, och desto bättre isoleringsvärde har den.

 

Spara pengar med ett lågt U-värde

Enligt Energimyndigheten försvinner upp till en tredjedel av husets värme genom fönstren på en villa med äldre så kallade tvåglasfönster. Att byta till fönster och ytterdörrar med lågt U-värde gör stor skillnad, både för komfort och plånbok.

Dåliga fönster och dörrar läcker, och släpper därmed in kylan och ut värmen. Med ett fönster eller en dörr som släpper ut värme är det lätt att skruva upp element eller golvvärme. Effekten blir tyvärr att ännu mer värme ”går upp i rök” och kostnaderna blir höga. Fönster med dålig isoleringsförmåga kan också orsaka kallras, vilket du ofta upplever som golvdrag och att det blir kallt om fötterna. I värsta fall har du alltså höga uppvärmningskostnader samtidigt som du ändå går runt och fryser.