När är det dags för ett fönsterbyte?

Den tekniska livslängden för fönster brukar beräknas till 40 år, så om du har fönster från 70- och 80-talet fungerar de alltså inte längre som de ska. Även nyare fönster än så kan vara otäta och dåligt isolerade. Därför finns det inte någon exakt tidpunkt när fönstren passerat sitt bäst-före-datum. Men känner du att dina fönster drar, att du har kallras, att värme försvinner ut, att du höjer värmen men ändå inte har en skön inomhustemperatur, att väldigt mycket ljud läcker in, eller att fönstren helt enkelt påverkats av tidens tand – ja, då är det nog dags att börja fundera på ett fönsterbyte.

Vi vet att det är en stor investering med fönsterbyte. Men samtidigt är nya fönster så mycket mer energieffektiva än äldre fönster, att investeringen kan löna sig och du kan spara ihop pengarna inom en relativt snar framtid. Att spara energi och hindra värme från att försvinna från hemmet är oftast den vanligaste anledningen till att man byter fönster. Men ett byte till nya fönster för med sig fler fördelar än så. Förutom ett behagligare inomhusklimat och lägre värmekostnader, innebär nya fönster att du får en bättre ljudisolering. Dessutom blir det enklare att putsa fönstren och hålla dem rena.

Vad kostar ett fönsterbyte?

Kostnaden för ett fönsterbyte varierar beroende på hur ditt hem ser ut, hur många fönster du har och vilka val du gör. Hör av dig till den av våra fönsterbytare som finns i ditt område och be om ett kostnadsfritt hembesök, så kan du ställa alla frågor du har om kostnader, om våra olika fönster och om själva fönsterbytet.

Ett fönsterbyte är något du kanske bara gör en gång i livet så vårt råd är att satsa på kvalitet, framför allt när det gäller energieffektivitet – det lönar sig i längden.

Viktigt att veta är att du som fastighetsägare har rätt till ROT-avdrag. ROT-avdraget innebär att du kan söka skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden när du gör ett fönsterbyte, upp till 50 000 kronor per år och delägare. Är ni två delägare blir de totala avdragsmöjligheterna 100 000 kronor per år.

Hur går ett fönsterbyte till?

Ett fönsterbyte ska som sagt vara smidigt och du ska känna dig trygg i att du får den bästa servicen, och de bästa fönstren för dina behov. Ett fönsterbyte hos ERA Fönster sker i fem steg:

  1. Du kontaktar din lokala fönsterbytare och bokar tid för ett kostnadsfritt hembesök. Under besöket görs också alla viktiga mätningar och du får kloka råd inför ditt fönsterbyte. Du behöver alltså inte ta mått på dina fönster och dörrar själv, vilket kan vara lite klurigt.
  2. Fönsterbytaren tar fram ett kostnadsförslag och när allt ser ok ut gör du din beställning. Du får besked om leverans och tid för montering. Du kan närsomhelst höra av dig med frågor om ditt fönsterbyte.
  3. Nu startar produktionen av dina nya fönster (och kanske dörrar) i vår fabrik.
  4. Nu är dina nya fönster klara. Fönsterbytaren kommer och monterar dem på plats. Ett par dagar senare är själva fönsterbytet genomfört.
  5. När dina fönster är på plats gör fönsterbytaren en slutbesiktning av dina nya fönster och monteringen för att säkerställa att alla krav på kvalitet, funktion och utseende är uppfyllda.

Nu är fönsterbytet helt klart och du kan njuta av dina nya, vackra fönster, en skönare inomhuskomfort och troligen betydligt lägre uppvärmningskostnader!

När krävs det bygglov för fönsterbyte?

Om bygglov behövs bestäms av din kommun, och olika kommuner kan tolka plan- och bygglagen på olika sätt. Men det finns ändå några riktlinjer att förhålla sig till när det gäller fönsterbyte. Man kan enkelt uttryckt säga att bygglov krävs om man vill utföra en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. En sådan åtgärd kan vara att byta till fönster som är väldigt olika de du hade innan. Det kan ju ändra utseendet ordentligt, vilket också ibland kan vara något man som fastighetsägare vill, då ett fönsterbyte kan ge huset karaktär och en vacker design.

Om du däremot byter ut dina fönster eller dörrar mot några som ser i stort sett likadana ut behöver du inte ansöka om bygglov.

Är du det minsta osäker på om bygglov behövs för att göra ett fönsterbyte bör du kontakta din kommun för att se vad som gäller.

Om du efter samtal med kommunen kommer fram till att bygglov behövs ansöker du hos det hos kommunen. Oftast sker det genom att du skickar in en blankett och fasadritning på hur det är tänkt att se ut efter fönsterbytet, en planritning och en situationsplan. Därefter får man svar på om det blivit beviljat eller inte. Du får gärna bolla med våra fönsterbytare kring fönstrens utseende.