KUNDSERVICE

Här hittar du allt från vår produktkatalog och produktkataloger till vår FAQ och information om vår omfattande garanti. Du är alltid varmt välkommen att vända dig till din lokala fönsterbytare eller kontakta oss på 010-251 46 40 eller info@erafonster.se.

MONTAGE AV VRIDFÖNSTER

ALLMÄNT

Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

 

  • HusAMA 08, kap NSC.
  • Svensk Standard SS 81 73 32, Dörrar och fönster – Karminfästning – Klassindelning och val av don.
  • ”Fönster och Ytterdörrar projektering, montage, skötsel och underhåll”, publikation utgiven av TMF (Trä- och
  • Möbelindustriförbundet).
    Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

 

FOGSKUM

Använd alltid ett så kallat flexskum som är speciellt framtaget för fönster och dörr-montage. Vid användning av felaktigt fogskum riskerar man att produkten deformeras vid skummets expansion. Produkten kan dessutom inte efterjusteras eller tas bort; därmed kan varken montagefel eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas.

 

På grund av dessa problem som skummet orsakar gäller inte tillverkarens garanti vid användning av fogskum.

 

ANVÄND ALLTID GODKÄND KARMHYLSA VID MONTAGE

Till allt montage rekommenderas användning av förmonterade karmhylsor som uppfyller krav enligt svensk standard SS 81 73 32, tex Kartro Adjufix eller likvärdig. Inbrottsförstärkta produkter: montage enligt svensk standard.

 

Infästning med justerbar karmhylsa enligt ovan, skruv 8 x 64 mm samt tryckfördelningsbricka är godkänd i klass 4 Inbrottsskyddande fönster enligt SS 81 73 32. Vi rekommenderar att denna infästning alltid används till produkter förstärkta mot inbrott. Förstärk dessutom med klossar vid spanjolettens låspunkter, se vidare i texten.

 

VÄGGHÅLETS MÅTT

Utrymmet för drevning (tätning) mellan karm och vägg skall vara minst 10 mm runt hela karmen. Vägghålets mått skall därför vara karmyttermåttet + minst 20 mm på bredd och höjd.

 

MONTERA BLECK

Det är viktigt att bleck monteras inte bara nedtill, utan också ovanför alla typer av fönster och dörrar, för att leda bort fukt som kommer ovanifrån.

 

FIL FÖR NEDLADDNING

Monteringsanvisningar (pdf)

Låt oss göra jobbet

På ERA Fönster samarbetar vi bara med certifierade fönsterbytare. För dig innebär det ett bekymmersfritt fönsterbyte där de bästa i branschen hjälper dig – från första besöket, till måttagning, tillverkning och färdig montering.

Hitta din lokala fönsterbytare

Låt oss göra jobbet