KUNDSERVICE

Här hittar du allt från vår produktkatalog och produktkataloger till vår FAQ och information om vår omfattande garanti. Du är alltid varmt välkommen att vända dig till din lokala fönsterbytare eller kontakta oss på 010-251 46 40 eller info@erafonster.se.

Kvalitet & miljö

KVALITET

Ditt köp ska bli precis så bra som du räknade med eller bättre. Det är vårt fokus och det vi lever för. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter, vår service och kvalitet. Vägen från första hembesöket via produktionen till montaget i ditt hem ska vara så smidig och billig som möjligt för dig. Du ska helt enkelt få ett bättre liv hemma. Ännu nöjdare kunder är vårt främsta mål med vårt kvalitétsarbete.

 

HÅLLBARHET

Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete. Vi ska använda trä från hållbara skogsbruk, använda oss av hållbara förädlingsprocesser och erbjuda produkter som bidrar till en hållbar inomhusmiljö. Vi ska minska vårt energianvändande, koldioxidutsläpp och andra utsläpp samt övervaka och kontrollera avfall och material.

 

MILJÖ

Miljön är viktig för oss. Våra mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och en hållbar utveckling är tydliga. Allt vi gör ska genomsyras av ett aktivt miljötänk. Att byta fönster via oss ska inte bara spara energi utan även miljön.

ERA Fönster kan bidra till minskad miljöpåverkan på flera sätt: För det första kan vi aktivt minska vår egen påverkan. Det gör vi genom att effektivisera processer, använda förnybara råvaror och prioritera hållbart producerat trä. Vi kan bidra indirekt genom att erbjuda konsumenterna energieffektiva fönster och dörrar så att de i sin tur kan minska sin energiförbrukning, och därmed även sin klimatpåverkan.

Vi följer alla legala krav som ställs på oss vad gäller miljöpåverkan från vår verksamhet och genomför löpande miljöcertifieringar. När det gäller våra leverantörer så kräver vi att de ska följa miljölagar och miljöbestämmelser. Vi har därför tagit fram en utvärderingsprocess för underleverantörer för att, i den mån det är möjligt, försäkra oss om att de arbetar på ett långsiktigt hållbart sätt genom hela leveranskedjan.

Vår primära miljöpåverkan från produktionen är utsläpp i atmosfären från lösningsmedel samt stoft som uppstår vid ytbehandling, impregnering och användande av bränslepannor.

 

ENERGIBESPARING

Sett ur miljösynpunkt är förmågan att hålla kvar inomhusvärmen en av de viktigaste egenskaperna för ett fönster. Det är här vi som fönstertillverkare kan göra vårt största och viktigaste bidrag till en bättre miljö. När du köper ett fönster från ERA Fönster är det inte bara bra för din hushållsekonomi, utan också ett ställningstagande för långsiktig hushållning med naturresurserna. Vi ligger i framkant med energibesparande fönster och var tidiga med att i Sverige införa ett U-värde så lågt som 1,1 som standard. Dessutom miljödeklarerar vi alla våra produkter. Det betyder att allt som är av betydelse för kretsloppet, öppet redovisas.

 

ÅTERVINNING

För att underlätta demontering och återvinning av ERA Fönsters produkter har en demonteringsanvisning tagits fram. Aluminium, glas och stålbeslag, vilket betyder att mer än 60% av fönstret kan återvinnas och på så sätt minskas uttaget av nya råvaror. Trä kan flisas och användas bland annat inom skivindustrin eller till energiutvinning.

Låt oss göra jobbet

På ERA Fönster samarbetar vi bara med certifierade fönsterbytare. För dig innebär det ett bekymmersfritt fönsterbyte där de bästa i branschen hjälper dig – från första besöket, till måttagning, tillverkning och färdig montering.

Hitta din lokala fönsterbytare

Låt oss göra jobbet