KUNDSERVICE

Här hittar du allt från vår produktkatalog och produktkataloger till vår FAQ och information om vår omfattande garanti. Du är alltid varmt välkommen att vända dig till din lokala fönsterbytare eller kontakta oss på 010-251 46 40 eller info@erafonster.se.

Garanti & reklamation

GARANTIER GÖR DITT VAL ENKELT

Vi gör vårt yttersta för att alla produkter ska få ett långt liv och helst överträffa dina förväntningar. Garantin finns till för att du som konsument ska känna dig trygg med valet av ERA Fönster och vara ett stöd om något trots allt skulle ha gått fel i produktionen.

Garanti skyddar nämligen mot fel som kan ha uppkommit i produktionen och inte senare i transport, eller genom felaktigt montage. Garantin utfärdas av den som sålt produkten och vid ett garantiärende vänder man sig alltid till den man köpt varan av och styrker köpet med uppvisat kvitto eller faktura. Se också texten om reklamation nedan.

En orsak till kvaliteten i ERA Fönsters fönster finns delvis inbyggd i vårt utvalda trä. Vi använder enbart det bästa virket från svensk furu med täta årsringar, och är generösa med torkningstiderna. När vi är nöjda med den färdigbearbetade fönsterprofilen rötskyddas den i vår impregneringsanläggning och lackeras slutligen i en elektrostatprocess för perfekt resultat.

 

GARANTIN OMFATTAR:

  • 20 års rötskyddsgaranti på trä- och aluminiumfönster.
  • 10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasen.
  • 10 års funktionsgaranti på övriga delar.
  • 2 års funktionsgaranti på alla persinner, gardiner & myggnät.
  • 2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman kodlås.

ERA Fönsters garantier i Sverige gäller under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs.

 

REKLAMATION

Anmälan av garantifel ska göras utan dröjsmål efter att felets har observerats och alltid till den man har köpt varan av. Kvitto eller faktura ska uppvisas för att styrka köpet och foto ska bifogas för att visa felet. Reklamationen måste dessutom ske innan varan monteras i vägg. Innan anmälan görs är det viktigt att försäkra sig om att felet har uppstått i tillverkningen (ursprungsfel). Visar det sig att skadan inte är orsakad av ERA Fönster under produktionen debiterar ERA Fönster återförsäljaren lägst 1500 kronor (inklusive moms) för omkostnader i ärendet.

 

INNAN ANMÄLAN:

Kontrollera att felet inte är en transportskada. Läs och följ anvisningarna kring leveranskontroll och anmälan av transportskada.

  • Kontrollera att montage, efterjustering och underhåll är korrekt utförda, och att inte någon brist i dessa orsakat felet.
  • Läs dokumentationen i ”Kvalitetsnormer” som du hittar nedan.
  • Om mottagaren anser att en anmälan om ursprungsfel är berättigad, efter att ha tagit del av dokumentationen ovan, vänder man sig med sitt klagomål till försäljningsstället (tex bygghandel eller hustillverkare) senast 2 månader efter det att felet upptäckts. Försäljningsstället gör därefter en anmälan till ERA Fönster.

 

FILER FÖR NEDLADDNING

Mer information om vår garanti (pdf)

Låt oss göra jobbet

På ERA Fönster samarbetar vi bara med certifierade fönsterbytare. För dig innebär det ett bekymmersfritt fönsterbyte där de bästa i branschen hjälper dig – från första besöket, till måttagning, tillverkning och färdig montering.

Hitta din lokala fönsterbytare

Låt oss göra jobbet