KUNDSERVICE

Här hittar du allt från vår produktkatalog och produktkataloger till vår FAQ och information om vår omfattande garanti. Du är alltid varmt välkommen att vända dig till din lokala fönsterbytare eller kontakta oss på 010-251 46 40 eller info@erafonster.se.

P-MÄRKT PRODUKTION

ERA Fönster uppfyller kraven för P-märkt produktion för hela fönstersortimentet. P-märkt produktion omfattar certifiering av företag och innebär att dess produkter uppfyller förväntade krav på byggprodukter i Sverige. Certifieringen utförs av RISE (Research Institutes of Sweden) som är ett svenskt statligt forskningsinstitut för provning och certifiering.

 

CE-MÄRKNING

CE-MÄRKNING

CE-märkning deklarerar egenskaper hos produkten. Byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas, om de omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA). Detta gäller i Sverige och övriga länder inom EU:s inre marknad. Boverket utövar tillsyn (marknadskontroll) av byggprodukter på den svenska marknaden.

 

CE-märkningen gör det enklare att handla med byggprodukter inom Europa, eftersom alla tillverkare bedömer och beskriver sina produkter med samma metoder. Tillverkare behöver bara bedöma sin produkt på ett sätt för att kunna sälja den i alla länder, och användare av byggprodukter får lättare att jämföra olika produkter. I prestandadeklarationen och CE-märkningen finns viktig information om produkten samt kontaktuppgifter till tillverkaren.

 

CE-MÄRKNINGEN ÄR INTE ETT GODKÄNNANDE

CE-märkning för andra slags produkter, exempelvis leksaker eller elprodukter, markerar ett godkännande. Men för byggprodukter anger CE-märkningen att produktens egenskaper bedömts och beskrivits på ett enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga. Byggreglerna är olika i EU:s länder. Därför är kraven för användning av byggprodukter också olika och det går inte att använda CE-märkningen som ett bevis på att produkten är ”godkänd” inom EU. Den som ska använda en byggprodukt måste ta till sig informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att avgöra om produkten går att använda så att landets byggregler uppfylls. Ett exempel på CE-märkning av en byggprodukt kan du se i ”Relaterad information”.

 

PRESTANDADEKLARATIONEN GER ALL INFORMATION

Det är tillverkaren som upprättar prestandadeklarationen. I den redovisas byggproduktens prestanda för dess väsentliga egenskaper. På så sätt kan användarna jämföra produkter, oavsett var de tillverkats. I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och om ett anmält organ varit inblandat i tillverkningskontrollen. När det finns en prestandadeklaration ska tillverkaren CE-märka produkten.

Låt oss göra jobbet

På ERA Fönster samarbetar vi bara med certifierade fönsterbytare. För dig innebär det ett bekymmersfritt fönsterbyte där de bästa i branschen hjälper dig – från första besöket, till måttagning, tillverkning och färdig montering.

Hitta din lokala fönsterbytare

Låt oss göra jobbet