1 juli höjs taket för rotavdrag tillfälligt – från 50 000 kronor per person till 75 000 kronor per person.

Taket höjs för att främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen. Höjningen upphör vid årsskiftet, så därför är det en bra idé att utnyttja rotavdraget under sista halvåret 2024. 

Separeras från rutavdrag

Förutom höjningen av rotavdraget separeras nu tillfälligt avdragen av rut och rot. Tidigare har taket för rotavdrag varit 50  000 kronor per person och taket för rutavdrag 75  000 kronor per person. Men man har maximalt fått nyttja 75 000 kronor sammanlagt per år. Det vill säga att om du har nyttjat rotavdrag med 50 000 kronor, så har du endast fått nyttja rutavdrag med 25 000 kronor. Med den här tillfälliga ändringen, separeras avdragen och du kan nyttja 75 000 kronor i rotavdrag 2024, men också 75 000 kronor i rutavdrag.

Fram till den 30 juni 2024 får dock högst 50 000 kronor användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. 

Våra fönsterbytare hjälper dig

Alla våra fönsterbytare har god kunskap om rotavdraget och ser till att det blir rätt – allt du behöver göra är att lämna dina uppgifter.

Här kan du läsa mer om rotavdraget.